Co je barvocit a jak zjistíte jeho poruchu?

Barvocit je schopnost rozeznávat a rozlišovat barvy. Rozeznání barev je jednou z nejdůležitějších funkcí zraku. Důležitost barvocitu si mnoho z nás ani neuvědomuje a bere ji jako samozřejmost. Nedostatky však člověk pocítí až při jeho omezení či ztrátě. Barvy nás provázejí celým životem a významně jej ovlivňují. Barevné vnímání má také vliv na naši psychiku a samotné prožívání.

Lidem s poruchou barvocitu dělá obtíže rozlišit některé barvy. Obecně se poruchy barvocitu označují jako barvoslepost, přestože úplná barvoslepost je velmi vzácná. Barvoslepost znamená neschopnost rozeznat jakoukoliv barvu. 

Co je barvocit a jak ho vyšetřit

Vyšetření barvocitu

Pokud máte podezření na poruchu barvocitu, vyhledejte očního lékaře a požádejte jej o vyšetření barvosleposti. Jedná se o jedno ze základních očních vyšetření. Vyšetření barvocitu by mělo být provedeno ideálně již při nástupu dítěte do školy, aby se případná porucha včas odhalila a mohla být řešena co nejdříve.

Informace o stavu barvocitu je potom velmi důležitá při volbě povolání, neboť hraje velkou roli nejen v osobním ale i profesním životě.  Přesné vnímání barev je důležité například pro elektrikáře, designéry, umělce, laboranty, pyrotechniky a některé výrobní a marketingové profese.

K vyšetření barvocitu se používají různé metody a přístroje, jejichž cílem je odlišení jednotlivých barevných odstínů.

Co je barvocit

Testy barvocitu

Test barvocitu je nástroj, pomocí něhož oční lékař zjistí, zda člověk trpí barvoslepostí.

Existují dva různé přístupy, kterými se barvocit zkouší:

Pseudoizochromatické tabulky

(někdy také označované jako barvocitové tabulky)

V České republice jde o nejčastější metodu testování barvocitu. Vyšetření je založeno na tom, že člověk musí rozeznat čísla nebo předměty skryté mezi tečkami různých barev intenzity. Tato metoda odhaluje přítomnost poruchy, ne však její kvantitativní charakter.

 

Řazení barev podle odstínu

Smyslem tohoto vyšetření je seřazení předmětů různých barev podle odstínů. Člověk musí terčíky seřadit tak, aby na sebe odstíny navazovaly, např. od nejsvětlejších po nejtmavší. Nejčastěji se toto vyšetření využívá u malých dětí. Díky tomuto testu lze zjistit, zda je testovaná osoba barvoslepá, případně určit typ a závažnost barvosleposti.

Příště se podrobněji podíváme na příčiny a poruchy barvosleposti. Zaměříme se také na to, jak barvoslepost lidem ovlivňuje život a zda jim můžeme nějak pomoci. 

Vaše Optika

Kamila K.

V oční optice v Praze Stodůlky pracuji již 14 let. Posledních pár let tvořím blog, díky kterému se snažím čtenářům zprostředkovat témata týkající se očí, brýlí a nejnovějších trendů v optice. Budu ráda, když nás navštívíte u nás v Praze Stodůlky.