Jak poruchy barvocitu ovlivňují život

Jak poruchy barvocitu ovlivňuji život

Dnes tu máme poslední článek ze série o barvocitu. Už jsme si řekli, co je to barvocit, jak důležité je včasné vyšetření a diagnóza, jaké jsou nejčastější testy a zmínili jsme i příčiny a poruchy barvosleposti. Teď se společně podíváme na to, jak lidem s barvoslepostí tato porucha ovlivňuje život a zda jim můžeme nějak pomoci. Jak barvoslepost ovlivňuje život? Barvoslepost není […]